DC-lading for elbiler står for “direct current” eller likestrømslading, og det er en metode for å lade elbiler ved å levere elektrisitet direkte til bilens batteri. Dette er en raskere ladeform enn AC-lading (vekselstrøm), som ofte brukes i hjemmelading og på offentlige ladestasjoner med lavere effekt.

Hvordan fungerer DC-lading?

DC-lading krever spesialisert utstyr kalt en DC-ladestasjon eller hurtiglader, som kan levere høye effekter på opptil flere hundre kilowatt. Dette gjør det mulig å lade en elbil raskt på veien, typisk på rundt 30-45 minutter for å lade opp til 80% batterikapasitet.

DC-ladestasjoner kan være enkeltstående enheter eller en del av et større ladestasjonsnettverk som administreres av en operatør. De kan også være utstyrt med teknologi som gjør det mulig å kontrollere ladingen fra en fjernlokasjon, for eksempel via en mobilapp eller en nettside.

Recharge ladestasjon

Foto:

Rett fagkompetanse for installasjon

Det kreves elektrikere med kompetanse og erfaring med DC-lading for å installere en DC-ladestasjon for elbil. Installasjonen av en DC-ladestasjon er mer komplisert enn å installere en vanlig hjemmelader for elbil, og det kreves spesialutstyr og kunnskap for å gjøre det riktig og sikkert.

DC-ladestasjoner krever også høyere strømstyrker. Det kan kreve oppgraderinger av den elektriske installasjonen i bygningen der ladestasjonen skal installeres. Det er viktig å sørge for at den elektriske installasjonen er tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere den høye strømbelastningen som DC-lading kan medføre.

Det er derfor viktig å velge en erfaren og kvalifisert elektriker eller installatør som har erfaring med DC-lading, og som kan installere ladestasjonen riktig og sikkert. Det er også viktig å sørge for at ladestasjonen og installasjonen er i samsvar med lokale forskrifter og retningslinjer.

 

Vi har kompetansen og erfaringen

Å planlegge, bygge ut og drifte et DC-ladeanlegg kan være omfattende arbeid. Vi har oversikt over løsningene som finnes på markedet, og bistår i hele prosessen, fra valg av produkt, installasjon og vedlikehold av anlegget.