Hva er PLS?

PLS står for Programmerbar logisk styringsenhet, som gjør det mulig å bygge alt fra enkle til mer avanserte styre- og overvåkningsfunksjoner basert på enkle, logiske funksjoner som «og» og «eller». Derfor er PLS blitt utbredt i industrien.

Fleksibelt

Den gode fleksibiliteten gir mulighet for rask omstilling ved endret produksjon.

En stor fordel med PLS er at det gir mulighet for datafangst og innsamling av produksjonskritiske data. Med innsamlingen av produksjonsdata kan man blant annet analysere årsaker til produksjonsstopp, slik at man sikrer effektivisering og optimalisert produksjon.

For mer omfattende og større prosesser benyttes gjerne modulær PLS, som muliggjør utbygging av flere moduler for inn- og utdata.

Vi hjelper deg med PLS og automasjon

Har du behov for solid erfaring innen PLS-programmering og industriautomasjon?