Næringsbygg har ofte stort energiforbruk, men det er en rekke tiltak som kan gi både besparelse, i form av lavere strømkostnader, men også som kan gi økt verdi i form av attraktivitet hos leietakere samt en høyere pris ved eventuelt salg av bygget.

Vi har solid kompetanse på installasjoner for alle typer næringsbygg, og har noen utvalgte løsninger vi kan hjelpe dere med, som ikke krever lange og omfattende prosesser, og som hver for seg gir en stor gevinst.

Lysskifte og lysstyring

LED-lys og bruken av avansert lysstyringsteknologi i næringsbygg har blitt stadig vanligere for å redusere energiforbruket og kostnadene knyttet til belysning. LED-lys er mer energieffektive og har en lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle lyskilder, noe som resulterer i betydelige besparelser over tid. Ved å installere lysstyringssystemer kan bedrifter optimalisere energiforbruket ytterligere ved å tilpasse belysningen etter byggets bruk, noe som bidrar til å redusere unødvendig strømforbruk.

Merk! Har du kvikksølvholdige lyskilder må du legge en plan for å bytte til LED, da dette er blitt forbudt å produsere, og ikke lenger er å få tak i.

 

LED-belysning og lysstyring gir synlig effekt!

Produksjonsbedrift

Produksjonsbedrift

Reduksjon i strømforbruk på belysning: 82 %

Eksempelet viser nedbetaling og energibesparelse ved bytte av LED-armatur samt lysstyring, fra Glamox, i en stor produksjonsbedrift, bygget i 2001.

 • Utfordring: høye temperaturer pga varme fra lyskilder som stod på 24/7
 • Løsning: Bytte gamle lyskilder til LED-armaturer og lysstyringssystem
 • Resultat: Reduksjon i strømforbruk på belysning: 82 %, i tillegg til
  • Bedre lyskvalitet og bedre arbeidsmiljø,
  • økt levetid på lysinstallasjon, mindre
   kostnader til vedlikehold
  • smartere og mer bærekraftig bygg
 • Nedbetalingstid: 3,5 år
Skole

Skole

Årlig besparelse energikostnad: 81,91%

Eksempelet tar for seg nedbetaling og energibesparelse der en skole, bygget i 1968, fikk byttet fra eldre T5 lysstoffrør til energieffektive LED armaturer med wireless styring fra Luxia.

 • Installasjon: kr 1 500 000,-
 • Antall armaturer: 562 stk
 • Brukstimer: Før: 2800 / Nå: 1600 timer
 • Installert effekt: Før: 72W / Nå 21,62W
 • Innsparte driftskostnader: kr 106 622,-*
 • Årlig besparelse energikostnad: 81,91%*
 • Årlig besparelse driftskostnader: 83,15%*

*med en strømpris på 2,50 kr/kWh

Kontorbygg med cellekontor

Kontorbygg med cellekontor

Årlig besparelse energiforbruk: 79,45%

Eksempelet er hentet  fra et kontorbygg, som gikk fra eldre T8 lysstoffrør til LED armaturer fra SG Armaturen styrt med tilstedeværelsessensor

 • 2 stk 4X18 W lysrørarmatur skiftet til 2 stk LED paneler på 32 W.
 • Brukstimer redusert fra 3120 t til 1872 t med tilstedeværelsessensor
 • Årlig besparelse energiforbruk: 79,45%
 • Årlig besparelse driftskostnader: 84%*

*Strømpris 3,00 kr/kWh, kost pr. lysrør 75 kr og utskiftningskostnad kr 100 pr lyskilde.

Foto: TK Film

Solcelleanlegg og strømlagring

Solcelleanlegg på næringsbygg kan redusere byggets energikostnader betraktelig, i tillegg til at bedriftens klimautslipp blir mindre. Strømlagring gir ekstra fleksibilitet og uavhengighet i energiforsyningen, slik at næringsbygg kan dra nytte av solenergi selv når solen ikke skinner direkte. Dette kan også innebære salg av overskuddsstrøm til nettet, noe som ytterligere øker lønnsomheten og bærekraften til virksomheten.

Eksempel nedbetalingstid og investeringskostnad solcelle på produksjonsbedrift:

 • Installasjon: 279 000kr
 • Antall paneler: 42
 • Installert effekt: 16,8 kW
 • Forventet årlig produksjon: 15 000 kWh
 • Strømpris: 1,5 kr / kWh

Innsparing: 279 000 / (15 000 kWh x 1,5 kr) = 12,5 år nedbetalingstid.

Tar man i betraktning økende strømpriser, og det at man ikke betaler avgift til nettleverandør på den egenproduserte strømmen, vil nedbetalingen gå enda raskere.

Varmepumpe og airconditionanlegg

Luft-til-luft varmepumpe- og airconditionanlegg egner seg for både små og store næringsbygg: alt i fra støvete omgivelser som verksteder og lagerhaller til cellekontorer og møterom. Vi tilbyr flere løsninger som både bedrer inneklimaet og reduserer strømkostnadene.

Les mer om varmepumpe for næringsbygg hos leverandør ABK Qviller.

Foto: Toshiba

Eksempel på besparelse med varmepumpe:
Næringsbygg 1000 m2, byggeår 2000

 • Energibehov 109 374 kWh/år
 • 3 stk. 16,5 kW Luft til luft varmepumper
 • Investering 350 000 kr
 • Service 7500 kr/år

Besparelse 73 985 kWh/år
1,0 kr/kWh = 73 985 kr/år – 6165 kr/mnd | 1,5 kr/kWh = 110 978 kr/år – 9248 kr/mnd | 2,0 kr/kWh = 147 970 kr/år – 12331 kr/mnd | 2,5 kr/kWh = 184 962 kr/år – 15414 kr/mnd | |3,0 kr/kWh = 221 955 kr/år – 18496 kr/mnd

Foto: Eaton

Ladeanlegg for elbiler

Med stadig flere elbiler øker også behovet for ladeinfrastruktur på arbeidsplasser og offentlige plasser. Kan du tilby et godt ladeanlegg for elbiler er næringslokalene ekstra attraktive for leietakere, og det viser at dere tilrettelegger for det grønne skiftet.

Før du kan velge ladeløsning, må behovet i næringsbygget identifiseres. Vi har lang erfaring med rådgivning, installasjon og vedlikehold av ladeanlegg i næringsbygg, og Eaton er en av leverandørene med gode ladeløsninger.

Tips! Eier av anlegget kan selv bestemme ladepris. Det betyr at virksomheten kan tjene inn kostnaden for anlegget ved å ta høyere kwh/t-pris på ladingen enn det som betales til strømselskapet.

Fasekompensering

Fasekompensering er et enkelt og effektivt tiltak for å unngå å betale for strøm man ikke bruker.

Fasekompensering hjelper nærings- og industribedrifter med å sløse mindre med energi. Ved å optimalisere ytelsen på anlegget og strømnettet kan bedriften oppnå store besparelser på strømregningen og det lønner seg raskt for de fleste industribedrifter.

Eksempel besparelser med fasekompensering:

 • Produksjonsfabrikk
 • Installasjon av kondesatorbatterier fra MicroMatic: 400 000 kroner
 • Forventet inntjening: 6-7 år
 • Forventet levetid på fasekompenseringsløsningen: 20 år
Kontakt oss for hjelp til energieffektiviserende installasjoner

Vi hjelper deg fra vurdering til planlegging og gjennomføring av elektriske installasjoner som gjør bygget mer energieffektivt og attraktivt for leietakere.