Sauer i fjøs
NæringLandbruk

Trygge og smarte løsninger for landbruket

I denne artikkelen kan du finne ut litt mer om hvordan du kan få et tryggere og smartere elektrisk anlegg. Først og fremst med tanke på brannsikkerhet, men også om mulighetene for solcellepaneler på låvetaket.

Dette reduserer brannfare i driftsbygninger

Antall branner har gått drastisk ned siden 2017. En viktig årsak til dette er på grunn av nye og strengere krav til el-kontroll i landbruket de senere årene. Det kan også ha en sammenheng med NEK 400 Landbruk som ble etablert for første gang i 2016.

I driftsbygninger kreves mer robuste løsninger og større grad av oppfølging av det elektriske anlegget.

For å kontrollere eksisterende anlegg benytter vi en utvidet el-kontroll med termografering, tilpasset driftsbygninger i landbruket. Med vår erfaring vet vi hvordan slitasjen utartes, og hva vi skal se etter. Ofte kontrollerer vi brannalarmanlegget samtidig, noe det kan være krav til å utføre årlig, ved en viss andel dyr.

Elektrisk anlegg i driftsbygning

Foto: Tine Haug

Teknologien utvikler seg stadig, og det har kommet en del nye og mer brukervennlige produkter som kan forhindre brann. I tillegg til å sørge for at sikringsskapet har jordfeilbryter bør du bytte ut til sikringer med lysbuevern. Lysbuevern er en sensor som fanger opp gnister, og sørger for å koble ut kursen før det oppstår brann.

Det finnes også sensorer for temperatur- og fuktighetsmåling som kan plasseres rundt i driftsbygningen. Sensorene overvåker og varsler ved eventuelle avvik.

Hva er NEK 400 Landbruk?

Landbruksbygninger er i utgangspunktet ikke en spesiell del av installatørenes kompetansekrav. Derfor har NEK 400 Landbruk blitt etablert av Standard Norge. Dette er en teknisk spesifikasjon som omhandler driftsbygninger i landbruk og veksthusnæring, for å tydeliggjøre krav og gi gode veiledninger til utførelse av installasjonene.

Det er flere faktorer en el-installatør må ta hensyn til i det spesielle miljøet i en driftsbygning. I fjøs og låver utgjør for eksempel gass og støv en fare for eksplosjon og brann.

Videre har det vist seg at korrosjon og tæring har høy forekomst. Etter grundige undersøkelser har man funnet ut at dette har sammenheng med at kobber brukt i jording blir utsatt for urin fra husdyrene.

NEK 400 Landbruk skal sørge for økt sikkerhetsnivå, økt pålitelighet og økt kvalitet på el-anlegg i driftsbygninger. Det kan innebære noe høyere investeringskostnader, men vil gi et anlegg med lavere risiko for brann, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og med lengre forventet levetid.

Låve med solcelle på taket

Foto: Tine Haug

Få deg solceller på låvetaket!

Moderne driftsbygninger er ofte strømkrevende, på grunn av behov for elektriske installasjoner som ventilasjon, melkerobot, fôringsanlegg og lignende. Samtidig ligger ofte låver og driftsbygninger solrikt til med store takflater som gir gode mulighet for effektiv utnyttelse av solenergi med solcellepaneler.

Avhengig av størrelsen på solcelleanlegget kan du være tilnærmet selvberget på strøm i deler av året. I perioder kan det hende solcelleanlegget produserer mer strøm enn du forbruker. Da kan du enten selge strømmen til nettleverandøren, eller lagre strømmen i en batteribank for bruk i perioder med mindre sol. Her finnes det store muligheter som bør vurderes. Og vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg!