Andelen elbiler og hybridbiler øker i Norge. Kanskje du også går med tanker om å anskaffe deg en ladbar bil?

Før du går til innkjøp av elbil kan det være lurt å gjøre seg noen tanker om hvordan du skal lade bilen din.

  1. Det første man skal sjekke ut er om man har nok strøm tilgjengelig inn i boligen og i det elektriske anlegget som er i nærheten der bilen parkeres for lading.
  2. Det andre er hvor fort man ønsker å lade bilen for å ha nok kjørelengde til dit man skal.

Det fleste tror at så lenge det finnes en ledig stikkontakt i garasjen, eller ved biloppstillingsplassen der du parkerer, så holder dette. Å lade med stikkontakt er ikke forbudt, men ved nyinstallasjon for fast elbillading kreves ladeboks med type 2-kontakt. Dessuten får du både trygg og vesentlig raskere lading med en ladeboks enn med stikkontakt.

Foto: Zaptec

Utfordringer med kapasitet

Som oftest trenger man å lade elbilen samtidig som andre apparater i husholdningen også er i bruk, dette kan typisk være på ettermiddagen når man kommer hjem, skal lage mat og sette på vaskemaskin, og kanskje også støvsuge. Alt dette gjør at huset i denne perioden bruker mye strøm, og skal man da i tillegg til dette lade opp bilen opplever mange at sikringen går.

I noen tilfeller må man øke kapasiteten på hovedsikringen inn i boligen og i andre tilfeller kan man sette opp strømstyring. Det fungerer slik at elbilen til enhver tid lades opp med den tilgjengelige strømmen som er igjen i huset. Sistnevnte løsning krever at man installerer en elbillader (ladestasjon). Flere elbiler kommer med tidsstyringer og apper til telefon slik at man selv kan holde styr på når biler lader på døgnet. Dette er imidlertid ofte vanskelig å holde styr på, da slike tidsstyringer ofte ikke stemmer overens med bruksmønsteret vi har hver dag. Alternativt kan man installere en elbillader som har innebygd tidsstyring, og som er koblet opp mot strømleverandør for å jevne ut strømforbruket.

Hvilken elbillader bør du velge?

Det finnes flere ulike elbilladere på markedet, som dekker ulike behov. Det betyr at du bør tenke gjennom hva slags behov du egentlig har.

Foto: Amina Charging

Enkle ladere

Slike ladebokser finnes i alle farger og fasonger med ulik pris. Den billigste løsningen er en enkel ladeboks som ikke har noe form for styringsmuligheter. Dette er den enkleste form for lading, men også den som er minst fremtidsrettet. Med en slik løsning vil man ikke ha muligheter til å justere lading etter bruksmønsteret i boligen/leiligheten. Man plugger inn bilen og den lader med innstilt kapasitet frem til den er fullt oppladet.

 

Foto: Zaptek

Smarte ladere

Mer avanserte ladebokser koster som oftest litt mer, men disse har også flere muligheter. Disse laderne kan ofte integreres mot strømprisene slik at man, i perioder hvor strømmen er dyr, kan lade med liten eller ingen effekt og når strømmen blir billigere lader man med høyere effekt.

Andre ladere kan ha integrert RFID. Dette er en løsning som gjør at kun den som er programmert inn med tilgang til laderen kan benytte den. Denne løsningen benyttes ofte på næringseiendommer for å forhindre at uvedkommende lader gratis utenfor åpningstiden. Her kan tilgang og ladestrøm programmeres etter eget ønske for de ulike brukerne.

Smartladere finnes også i utgaver med strømmålere integrert slik at man enkelt kan lese av forbruk. Dette er kjekt hvis man lader bilen sin i et borettslag eller annet fellesanlegg. Da kan styret eller vaktmester automatisk få tilsendt strømforbruk på hver ladestasjon direkte eller manuelt gå og lese av. I slike anlegg skal ofte strømforbruket fordeles ut på de forskjellige brukerne som er tilkoblet. I noen installasjoner mangler man kanskje nok strøm til å lade elbilen opp fort nok, da kan man installere strømstyring.

En elbil kan i dag benyttes som lagring for strøm til eget forbruk i boligen din. Dette gjøres via smarte ladere med toveis kommunikasjon. Tenk deg at i stedet for å kjøpe strømmen av nettselskapet til å varme opp vannet ditt så henter du strømmen du har tilgjengelig i elbilen som du ikke skal benytte før neste dag. Bilen kan du igjen fylle opp på natten hvor strømmen er billig.

Hvorfor bør du ikke lade med stikkontakt?

Å lade elbilen din via en vanlig stikkontakt vil fungere helt fint, men kan over en lengre periode føre til brann. Grunnen til dette er at en vanlig stikkontakt ikke tåler belastningen over tid med høye strømmer. Det elektriske anlegget ditt kan også hende at ikke er dimensjoner for å plutselig benyttes til å lade en elbil. Vi har sett mange tilfeller av at eldre elektriske installasjoner har fått varmgang da den stikkontakten som plutselig ble benyttes til å lade en elbil med, aldri har vært i brukt til slike strømkrevende apparater tidligere. I tillegg til at installasjon må være egnet til lading av elbil må stikkontakten du benytter ha påmontert jordfeilvern type B, dette var ikke vanlig å montere i elektriske anlegg før 2014.

Den installasjonen som ble lagt opp for 15 år siden, var kanskje tiltenkt en bil med motorvarmer. Til dette formålet trengte man 500W tilgjengelig i denne stikkontakten, mens det å lade en moderne bil i dag kan kreve opp mot 2000W. Dette gjør at alle koblinger og kabler som strømmen går igjennom fra sikringsskapet og frem til stikkontakten du plugger laderen din inn i, vil utvikle mer varme.

Det er dette som legges til grunn når vi i slike tilfeller snakker om en bruksendring av det elektriske anlegget ditt. Er du usikker om installasjonen din kan benyttes til å lade elbil med, ta kontakt med oss så kan vi utføre en el-kontroll av det elektriske anlegget ditt.

Elbilladere til borettslag, garasjeanlegg og parkeringsanlegg

Vi leverer alle typer ladeløsninger for borettslag og parkeringsanlegg. Vi kan levere alt fra enkeltladere med fast ladestrøm eller dynamiske anlegg som justeres etter kapasitet eller behov, samt enkle eller avanserte betalingsløsninger. Vi kan også tilby nettportaler som samlet kan vise alle ladeanlegg dere har i deres portefølje, slik at det enkelt kan holde oversikt over forbruk og kostander. Slike løsninger kan være knyttet opp mot internett (online løsning) eller bare driftes av f.eks. vaktmester på stedet eller annet drifts personell (offline løsning). Behovene rundt om i slike anlegg er veldig sprikende og derfor er det smart å ta kontakt med oss for å finne den beste løsninger til deres behov.

I noen tilfeller kan det være lurt å begynne med og oppgradere infrastruktur og installere felles kabling, slik at hver bruker etter behov senere kan montere opp en ladestasjon etter hvert som flere brukere skaffer seg elbil.  Slike anlegg må ofte tilpasses hvert enkelt bygg da det er store variasjoner i kapasitet og behov hos de enkelte. Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring eller tilbud. Vi har samarbeidspartnere som bistår oss på grunnarbeid som f.eks. tilsåing, graving og asfaltering og kan derfor påta oss totalansvaret for en slik installasjon.

 

Hurtigladere

Vi har tilgang til flere typer ladeløsninger for hurtiglading. Ønsker du å montere opp et ladeanlegg for å tilby dine ansatte eller kunder hurtiglading? Eller vurderer du å montere opp et hurtigladeanlegg langs veien eller på en parkeringsplass.

Vi har samarbeidspartnere som bistår oss på grunnarbeid som graving, asfaltering og evn støping/montering av overbygg på slike oppdrag. Vi kan derfor påta oss totalansvaret for hele utførelsen hvis du ønsker dette. Har du tilgang på et området som egner seg for ladeanlegg, kan vi være interessert i å drifte eller leie ut slike anlegget hvis dette er ønskelig. Les mer om DC-lading eller kontakt oss for veiledning.

 

Vi installerer elbil-lader

Kontakt oss for tilbud og tips til elbil-lader som passer ditt bruk og behov.