Familie på kjøkken
Bolig

El-kontroll gir et tryggere hjem

Vet du egentlig hvordan det står til med det elektriske anlegget i boligen din?

El-kontroll reduserer brannfaren

Som boligeier er det ditt ansvar at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Feil på elektriske anlegg kan være vanskelig å oppdage, og i verste fall medføre så kraftig varmegang at det begynner å brenne. Derfor velger mange å utføre en el-kontroll, som er en slags helsesjekk på det elektriske anlegget. El-kontroll er også veldig nyttig dokumentasjon ved boligsalg.

Få billigere forsikring med el-kontroll

Visste du at nesten halvparten av alle boligbranner i Norge oppstår på grunn av elektriske feil? Da er det ganske forståelig at mange forsikringsselskaper tilbyr billigere forsikring til de som har fått utført el-kontroll. Med andre ord kan du faktisk spare penger – samtidig som du kan sove bedre om natta – ved å utføre en brannforebyggende el-sjekk.

Forsikringsselskapene stiller dog krav til den som gjennomfører el-kontrollen. Både elektroselskapet og kontrolløren må være autorisert i henhold til NEK 405-normserien. Vi har alle nødvendige sertifiseringer og autorisasjoner, og ved å la oss utføre el-kontrollen er du garantert at arbeidet utføres etter gjeldende krav og regler.

NB! Vær obs på at de fleste forsikringsselskapene stiller krav til ny el-kontroll hvert 5. år for å beholde rabatt på forsikringen.

Termografering er en effektiv måte å oppdage varmegang før det rekker å utvikle seg til en brann.

Hvordan gjennomfører vi en el-kontroll?

Når vi utfører brannforebyggende el-kontroll, har vi en standardisert sjekkliste hvor vi blant annet sjekker sikringsskap, jording, ledninger, stikkontakter og lampepunkter, samt relevante elektriske apparater. Dette kan være varmtvannsbereder, oppvaskmaskin, vaskemaskin, komfyr, lysarmaturer, varmeovner med mer.

Store deler av det elektriske anlegget er ofte skjult. Derfor benytter vi termografering med et varmesøkende kamera for å avdekke eventuell varmgang før det rekker å utvikle seg til en brann.

Etter gjennomført el-kontroll leverer vi en komplett tilstandsrapport som gir deg trygghet, og som du kan levere til forsikringsselskapet.

el-kontroll ved salg av bolig

Krav til el-kontroll ved boligsalg?

Det er ikke et krav, men en utvidet sikkerhet ved salg. Det er dog krav til dokumentasjon av alt utført elektrisk arbeid, og dersom du ikke har all dokumentasjon er el-kontroll en trygghet for både kjøper og deg som selger. Sannsynligheten for krav i etterkant vil være markant mindre.

Målet er å redusere antall forsikringssaker på grunn av skjulte elektriske feil og mangler, og på den måten gjøre både kjøp og salg tryggere. Med en el-kontroll fra oss får du god dokumentasjon på status på hele det elektriske anlegget.

På tide med en el-kontroll?

Vær trygg på at det elektriske anlegget ditt er i orden, enten for din egen del eller for å få billigere forsikring eller selge boligen