Vi ønsker lærlinger velkommen!

Vi har et nært samarbeid med de videregående skolene i distriktet, spesielt med Hønefoss videregående skole. Fra skolene får vi elever på utplassering to ganger i året, hver av fire uker. Ut fra det vi ser av innsats og kunnskap fra elevene her, kan vi seinere tilby de lærlingplass. Fylkeskommunen er opplæringskontorets sentrale samarbeidspart for forvaltning av lærlingordningen.
En lærebedrift skal ha intern kvalitetssikring slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen for faget og opplæringsloven med forskrifter. Bedriften skal yte lønn for verdiskapingen som lærlingen bidrar med i tråd med arbeidsavtalen som er vedlegg til lærekontrakten.

Personlige egenskaper

Allsidighet og ansvarlighet er sentrale egenskaper for elektrikere. Det kan være fysisk krevende yrke, og passer godt til folk med teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å være flink til å kommunisere med andre. For en elektriker er det også viktig å ha godt fargesyn.

2 år på skole og 2,5 år i lære

Lærlingene får opplæring hos Brødrene Helgesen med sikte på å ta fagprøve i faget. Det skrives en lærekontrakt som gir rammene for opplæringen. I tillegg til lærekontrakten tegnes en arbeidsavtale mellom lærlingen og Brødrene Helgesen. Denne arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold, slik at det er trygge og ordnede forhold. Arbeidsavtalen skal gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten.

Muligheter videre

Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. For høyskolestudier trenger du generell studiekompetanse, men en del skoler tilbyr muligheten til inntak uten studiekompetanse, blant annet gjennom y-veien eller forkurs.

Ønsker du å bli lærling i Brødrene Helgesen?

Da håper vi du vil ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.