Lysbuer er uventede elektriske utladninger som skaper en intens varme, gnist og potensielt brannfare.

Lysbuevernet overvåker

Det vil si at den fanger opp signaler før det blir for varmt. Å ha lysbuevern installert i sikringsskapet bidrar til å oppdage og raskt kutte strømmen når en lysbue oppstår, og dermed reduserer risikoen for brann og elektrisk skade.

Her er hva som typisk skjer når lysbuevernet oppdager en mulig lysbue:

Deteksjon av lysbue: Lysbuevernet er utstyrt med sensorer som overvåker elektriske svingninger i kretsen. Når sensorene oppdager en unormal svingning som er karakteristisk for en lysbue, sender lysbuevernet et signal om at det kan være en fare.

Rask respons: Lysbuevernet reagerer på dette signalet i løpet av brøkdeler av et sekund. Det er designet for å handle svært raskt for å minimere risikoen.

Strømavbrudd: For å forhindre at lysbuen forårsaker brann eller skade, kutter lysbuevernet umiddelbart strømmen til den berørte kretsen. Dette innebærer at den åpner kretsen og slår av strømmen til det elektriske apparatet eller utstyret som forårsaket lysbuen.

Beskyttelse av utstyr og personell: Lysbuevernet fungerer for å beskytte både utstyr og mennesker. Ved å kutte strømmen reduserer det risikoen for brann, skade på elektrisk utstyr og personskader som følge av lysbuen.

Foto: Eaton

Hva er forskjellen på lysbuevern og jordfeilbryter?

Du har kanskje fått installert jordfeilbryter for å redusere brannfare, og tenker du allerede er godt nok sikret? Men det kan være lurt å ha både jordfeilbryter og lysbuevern, fordi de fungerer litt forskjellig.

Forskjellen mellom lysbuevern og jordfeilbryter er hvordan de reagerer på forskjellige elektriske problemer:

Lysbuevern er designet for å oppdage farlige lysbuer i elektriske kretser og kutte strømmen når de oppstår. Altså overvåke, og kutte strømtilførselen før det oppstår gistninger eller ekstrem varme.

 

Jordfeilbryteren er hovedsakelig utformet for å beskytte mot elektrisk støt og personskader ved å oppdage jordfeilstrømmer i elektriske kretser.

Den reagerer når strømmen som kommer inn i en krets, ikke samsvarer med den som går ut. Jordfeilbryteren vil da oppdage en jordfeil, og slår av strømmen for å forhindre elektrisk støt.

Kort oppsummert beskytter lysbuevern mot brann og skader som følge av farlige lysbuer, mens jordfeilbrytere beskytter mennesker mot elektrisk støt. Begge enhetene har viktige funksjoner som gjør elsikkerheten bedre.

Spørsmål om ditt elektriske anlegg eller sikringsskap?

Kontakt oss, og vi hjelper deg gjerne.