Solcelleinstallasjoner i detalj

Solceller skal installeres av fagfolk, men ofte ønsker man å forstå litt mer rundt solcelleinstallasjon. Dette prøver vi å gi deg innblikk i her.

Solcelleinstallasjoner

Det har lenge vært antatt at solceller er noe en vanlig forbruker kan installere selv. Et solcelleanlegg som leverer over 200VA (200W) skal og installeres av en elektroentreprenør.

Dagens solcellepaneler begynner å bli så effektive at de leverer mellom 250- og 340W pr panel. Det vil si at om man ønsker et panel montert opp enten på hytta eller boligen, så skal dette utføres av fagpersoner.

Vi har levert mange anlegg i ulike størrelser og kan dimensjonere komplette anlegg med avanserte dataprogrammer. Dette gjøres for å finne den mest optimale løsningen for deg som kunde. For å få best utnyttelse av et anlegg, er det mange faktorer å ta hensyn til, som f.eks. snølast, solvinkel og skygge. Dette er faktorer som optimaliseres med avansert programvare sammen med gode erfaringer.

 

Det er også viktig å bygge et solcelleanlegg ihht de til enhver tid gjeldende lover og regler. Ønsker du å levere strøm tilbake på nettet, er det viktig at det ikke oppstår farlige situasjoner som gjør at man utilsiktet kan sende strøm tilbake på det allmenne strømnettet. Adkomst for feier og brannvesen ved en evnt brann i bygget setter også krav til tilgang på tak. Det samme gjelder generelt vedlikehold.

Solcelleanlegg kjenner de fleste som noe man har på hytta eller på andre bygninger i de områder hvor netteier ikke har fremført strøm. Slike anlegg har vært i bruk i mange tiår i Norge. Det er gjerne frittstående anlegg som lever sitt eget liv og som sørger for at man har strøm tilgjengelig til tekniske installasjon eller til å lade mobilen og få leselys på hytta.

VI kan levere alt fra små enkle, frittstående 12V anlegg – til store anlegg med invertere og eventuelt strømaggregat. Dette gjør at man kan få tilgang til 230V også på hytta. I slike anlegg kan man benytte vanlige husholdningsapparater på lik linje med hjemme.

Vårt strømforbruk har økt i takt med utviklingen og stadig mer utstyr skal tilkobles strøm. Dagens kraftnett er mange steder overbelastet, samtidig som strømprisene trolig vil øke slik at strømmen er dyr når man trenger den mest fremover. Norge ligger langt nord men har allikevel gode forhold for strømproduksjon via solen. De temperaturene vi har her til lands er faktisk bedre egnet for strømproduksjon enn i resten av Europa. Dette gjør at solcellepaneler nå har begynt å komme for fullt i både eneboliger og større næringsbygg.

Vi kan i samarbeid med våre leverandører tilby komplette løsninger på solcelleanlegg for alle typer bygg. Vi sørger også for stillas og kranbil ved ønske eller behov. Om du vil investere i et anlegg som er tilrettelagt for fremtidens strømpriser, om du ønsker å produsere og selge egen strøm (plusskunde) eller ønsker et komplett anlegg med eget batteri for strømlagring, – så har vi løsningene for deg. Vi kan legge solceller på de fleste typer tak.

Vi anbefaler en befaring på bygget for å måle opp å få eksakte opplysninger om tilgjengelige flater. Digitale løsninger som i dag finnes på nettet tar ofte ikke hensyn til skyggepartier, nabobygninger, gjenstander som luftehatter, piper, feiestiger, takvinduer etc. Dette gjør at takflaten det tas høyde for, ved beregning og produksjon, ofte blir feil og for høy i forhold til hva som til slutt blir installert. Ved å ta en gratis og uforpliktende befaring av oss, garanterer vi at det anlegget vi gir pris på holder antatt årsproduksjon og de antall paneler som blir tilbudt.

Hvis du er ute etter et billigere anlegg, har vi kostnadseffektive paneler som kan benytte. Er du derimot opptatt av maksimal produksjon, kan vi levere «high-end» paneler som produserer opptil 25% mere effekt enn de billige panelene.

Antatt levetid på panelene vi leverer er 20 år.

Brødrene Helgesen har som bedrift vært med på en rivende utvikling fra å installere enkle lyspærer i boligene til dagens smarthus-løsninger. Ingen bedrift er bedre enn hva de ansatte gjør den til sies det. Stabil arbeidskraft har i alle år bidratt til Brødrene Helgesens vekst og suksess. Et solid grunnlag er skapt for suksess, også i fremtiden!

Inverter og tilhørende app

Invertere

Alle solcellepaneler i bygg som er tilkoblet det allmenne strømnettet, må tilkobles det vi kaller en inverter. Inverteren sin jobb er å omdanne likespenningen fra solcellepanelene til vekselspenning og regulerer inn spenningen slik at den blir den samme som vi har i stikkontaktene i bygget. Antall invertere man må ha avhenger av antall paneler man ønsker installert.

Vi leverer utstyr som kan tilkobles WIFI og lokale nettverk. På denne måten kan man logge seg inn på nettportaler eller via en app på telefonen. Innloggingen gjør at du for eksempel kan lese ut dagens strømproduksjon og historiske tall.

Fasadepaneler

I noen tilfeller kan det være aktuelt å montere opp solcellepaneler på fasaden i stedet for på taket. Monteres paneler på taket unngår man problematikken med snø og tildekning i vinterhalvåret. Disse fasadepanelene er en integrert del av Solcellenes frontglass og kan leveres med farge som varierer med synsvinkelen og panelene fremstår som rammeløse. Fasadepanelene med solceller har matt glassoverfalte, og fremstår derfor ikke som en tradisjonell solcellefasade. Panelene med solceller monteres som en ventilert fasade oppbygget av vanntette skinner, med beslag montert inn på bakenforliggende vegg.

Ønsker du enda mer informasjon om solcelleinstallasjoner?

Kontakt oss, og vi hjelper deg fra beregning til ferdig installasjon.